Säännöt ja aluekokoukset

 

 

 

ITÄISEN ALUEEN SÄÄNNÖT 2018 - 2019

Päivitetty  23.8.2018

Aluesäännöt täydentävät STLL:n sääntökirjan sääntöjä.

 

ISU-SARJAT

 

ISU-sarjojen kilpailut ovat itäisen ja kaakkoisen alueen yhteisiä.

ISU-sarjojen aluemestaruuskilpailuihin pääsevät mukaan itäisen ja kaakkoisen alueen kaikki ISU-sarjojen luistelijat. Kilpailu on alueiden yhteinen.

 

A-SILMUT

 

A-silmut –sarjan parhaat pääsevät Hämeen, Helsingin, Itäisen ja Kaakon alueen yhteiseen Timanttifinaaliin:

A-silmutytöillä timanttifinaalipaikkojen määrä on porrastettu timanttifinaaliin osallistuvien alueiden luistelijamäärien perusteella (seurojen seurakyselyssä ilmoittamat määrät): jos alueella on A-silmuja  alle 10, finaalipaikkoja on alueella 5, vastaavasti A-silmuja: 11-15 -> finaalipaikkoja 6, 16-20 -> 7, 21-25 -> 8, yli  25 -> 9 finaalipaikkaa.

A-silmupojat pääsevät kaikki Timanttifinaaliin.

 

Itäisellä alueella Timanttifinalistit valitaan 15.1. mennessä ISU-kilpailuissa saavutettujen season best pisteiden perusteella. Season best pisteet ja kilpailu missä pisteet ovat suoritettu ilmoitetaan 15.1. mennessä aluepäällikölle.

 

TÄHTISARJAT

 

Tintit-, minit-, taitajat-, silmu-B ja aluesarjat aluecup

Sarjoissa tintit, minit, taitajat, silmut-B ja aluesarjat luistellaan tähtisarjojen aluefinaali (tytöt ja pojat omina sarjoinaan) kummallakin alueella erikseen. Sarjojen säännöt STLL:n sääntökirjan mukaan.

 

Itäinen alue: Jokaisella alueen seuralla on kolme seurapaikkaa aluemestaruuskilpailussa tintit, minit, taitajat ja silmu-B per ikäryhmä. Mikäli kilpailun luistelijamäärä kasvaa liian suureksi, järjestävä seura voi tarvittaessa karsia joidenkin sarjojen luistelijamäärän kahteen.

 

 

Sarjat:

Taitaja-sarjat:                                         2008-2010 / 2006-2007 / 2005 -> 

Tintit-sarjat:                                            2010 synt. / 2011 synt. / 2012 ja myöhemmin syntyneet

Minit-sarjat:                                            2009 synt. / 2010 sekä myöhemmin syntyneet

Silmut-B

Aluesarjat

Ikäluokkia voidaan yhdistää, jos osallistujia on alle 10/sarja.

 

Muodostelmaluistelun aluemestaruuskilpailut:

Muodostelmaluistelun aluemestaruuskilpailuun pääsevät mukaan kaikki Itäisen ja Kaakkoisen alueen ML-joukkueet. Kilpailu järjestetään yhdessä Hämeen alueen kanssa ja järjestämisvastuu kiertää alueittain.

 

TESTIT

 

Jokainen seura on velvoitettu huolehtimaan, että ilmoittaessaan luistelijoitaan kilpailuihin, kyseiset luistelijat ovat läpäisseet ko. sarjassa vaadittavat testit.

 

TAITAJASÄÄNNÖT

 

Taitajat-sarja itäisellä ja kaakkoisella alueella:

 

Taitajat-sarjassa luisteleva luistelija:

 

o Saa hypätä vain yksöishyppyjä, axelia saa yrittää

o Ei saa hypätä/yrittää kaksoishyppyjä

o (Kaksoishyppyjä hyppäävät kilpailevat aluesarjoissa)

o Kilpailukutsussa ei määritellä erikseen elementti-vaatimuksia

o Kilpailukutsuun lisätään viittaus itäisen/kaakkoisen alueen sääntöihin

 

Taitajat-sarjan kilpailuissa luistelijat jaetaan ikäryhmiin:

Ei taitotasojakoa.

Silmuissa kilpailleet eivät voi kilpailla taitajissa.

Kaakkoisen alueen seurojen yhteinen sopimus: Suositus harjoittelumäärä taitajissa harrastajan urapolun mukainen (taitajat vs. aluesarjat)

 

 

ALUESARJOJEN SÄÄNNÖT

 

Jos kilpailuun ilmoittautuu johonkin aluesarjaan alle viisi luistelijaa, järjestäjällä on oikeus yhdistää kaksi peräkkäistä aluesarja yhdeksi sarjaksi.

 

 

MUUT SÄÄNNÖT

 

Siirtyminen sarjojen välillä:

Itäisen alueen kaikissa sarjoissa ja kilpailuissa noudatetaan STLL:n sääntökirjaa:

 

Kun luistelija on kilpaillut ensimmäisen kerran STLL:n alaisessa valintakilpailussa, hän saa vaihtaa taitovaatimuksiltaan ylempään tai alempaan sarjaan kerran kauden aikana. STLL:n kilpailusarjoihin kuulumattomissa sarjoissa (tintit, minit, silmut, aluesarjat, taitajat ja aikuiset), luistelija voi kerran kauden aikana vaihtaa kilpailusarjaa taitovaatimuksiltaan alempaan sarjaan ja rajattomasti taitotasoltaan ylempiin sarjoihin. Interclub-kilpailuissa kilpailija saa kilpailla haluamassaan sarjassa sen vaikuttamatta muiden kilpailujen sarjavalintaan. Seuraavalla kaudella luistelija saa palata taitovaatimuksiltaan alempaan sarjaan, jos ikä sen sallii.’

SK 23, Kohta 2.6

 

Seuran vaihtaminen:

Jos luistelija vaihtaa seuraa, ja hänellä on entiselle seuralle maksusaatavia, velvoitetaan vastaanottavalta seuralta, ettei se ilmoita luistelijaa kilpailuihin ennen kuin rästit entiseen seuraan on maksettu. On myös erittäin suositeltavaa asettaa luistelija harjoituskieltoon, kunnes rästit on suoritettu. Vastuu asian seurannasta on entisellä ja uudella seuralla ja asiasta on hyvä tiedottaa myös aluepäällikköä. (SK 23 kohta 3.3., 13.1 ja 15.3.1)